முந்தைய விருதுகள்

2022-ல் விருது பெற்றோர்

பத்மஸ்ரீ சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம்
உ.வே.சா. தமிழறிஞர் விருது
முனைவர் கு.வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி
டாக்டர் நல்ல பழனிசாமி பிறதுறைத் தமிழ்த் தொண்டர் விருது
   
ஆயிஷா இரா. நடராசன்
பெரியசாமித் தூரன் படைப்பிலக்கிய விருது
எழுத்தாளர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார்
சிறப்பு விருது
   
எழுத்தாளர் கு. அசோக் குமார்
சிறப்பு விருது
எழுத்தாளர் சு. வேணுகோபால்
சிறப்பு விருது

2021-ல் விருது பெற்றோர்

பேராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்தி
உ.வே.சா. தமிழறிஞர் விருது
முனைவர் சா. பாலுசாமி (பாரதிபுத்திரன்)
டாக்டர் நல்ல பழனிசாமி பிறதுறைத் தமிழ்த் தொண்டர் விருது
   
எழுத்தாளர் ச. பாலமுருகன்
பெரியசாமித் தூரன் தமிழ்ப் படைப்பாளி விருது
பேராசிரியர் ப. அருளி
சிறப்பு விருது
   
எழுத்தாளர் சூர்யகாந்தன்
சிறப்பு விருது
எழுத்தாளர் தமிழ்மகன்
சிறப்பு விருது

2019-ல் விருது பெற்றோர்

முனைவர் தெ. ஞானசுந்தரம்
உ.வே.சா. தமிழறிஞர் விருது
புலவர் செ. இராசு
டாக்டர் நல்ல பழனிசாமி பிறதுறைத் தமிழ்த் தொண்டர் விருது
   
எழுத்தாளர் இமையம்
பெரியசாமித் தூரன் படைப்பாளி விருது
முனைவர் அழகப்பா ராம்மோகன், சிக்காகோ
தனிநாயக அடிகள் அயலகத் தமிழ் விருது
   
முனைவர்க. ரத்னம்
சிறப்பு விருதுகள்
முனைவர்பெ. சுப்பிரமணியன்
சிறப்பு விருதுகள்
   
திரு. இரா. முத்துநாகு
சிறப்பு விருதுகள்

2018-ல் விருது பெற்றோர்

முனைவர் ம.பெ.சீனிவாசன்
உ.வே.சா. தமிழறிஞர் விருது
முனைவர் கி. முத்துச்செழியன்
டாக்டர் நல்ல பழனிசாமி பிறதுறைத் தமிழ்த் தொண்டர் விருது
   
திருமிகு கு. சின்னப்பபாரதி
பெரியசாமித் தூரன் படைப்பாளி விருது

2017-ல் விருது பெற்றோர்

முனைவர் சிலம்பொலி செல்லப்பன்
உ.வே.சா. தமிழறிஞர் விருது
முனைவர் க. மணி
டாக்டர் நல்ல பழனிசாமி பிறதுறைத் தமிழ்த் தொண்டர் விருது
   
எழுத்தாளர் வண்ணநிலவன்
பெரியசாமித் தூரன் படைப்பாளி விருது

2016-ல் விருது பெற்றோர்

பேராசிரியர் தொ.பரமசிவம்
தமிழறிஞர் விருது
திரு. தியோடர் பாஸ்கரன்
பிறதுறை வல்லுனர் விருது
   
திருமதி சிவசங்கரி
படைப்பாளி விருது

2015-ல் விருது பெற்றோர்

பேராசிரியர் கா. செல்லப்பன்
தமிழறிஞர் விருது
முனைவர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன்
பிறதுறை வல்லுனர் விருது
   
திரு.இரா.பூபாலன்
படைப்பாளி விருது

2014-ல் விருது பெற்றோர்

முனைவர் ப.மருதநாயகம்
தமிழறிஞர் விருது
முனைவர் இரா.கலைக்கோவன்
பிறதுறை வல்லுனர் விருது
   
திரு. பூமணி
படைப்பாளி விருது

2013-ல் விருது பெற்றோர்

முனைவர் கா மீனாட்சி சுந்தரனார்
முதன்மை விருது
திரு கி. ராஜ நாராயணன்
முதன்மை விருது
   

பத்மஸ்ரீ சிற்பி பாலசுப்ரமணியம்

முனைவர் கு.வி. கிருஷ்ணமூர்த்தி

ஆயிஷா இரா. நடராசன்

பாரதி கிருஷ்ணகுமார்

கு. அசோக் குமார்

சு. வேணுகோபால்

பேராசிரியர் இ. சுந்தரமூர்த்தி

முனைவர் சா. பாலுசாமி (பாரதிபுத்திரன்)

ச. பாலமுருகன்

ப. அருளி

சூர்யகாந்தன்

தமிழ்மகன்

முனைவர் தெ. ஞானசுந்தரம்

புலவர் செ. இராசு

எழுத்தாளர் இமையம்

முனைவர் அழகப்பா ராம்மோகன், சிக்காகோ

முனைவர் க. ரத்னம்

முனைவர்பெ. சுப்பிரமணியன்

திரு. இரா. முத்துநாகு

முனைவர்க. ரத்னம், முனைவர்பெ. சுப்பிரமணியன், திரு. இரா. முத்துநாகு

திருமிகு கு. சின்னப்பபாரதி

முனைவர் கி. முத்துச்செழியன்

முனைவர் ம.பெ.சீனிவாசன்

முனைவர் சிலம்பொலி செல்லப்பன்

முனைவர் க. மணி

எழுத்தாளர் வண்ணநிலவன்

பேராசிரியர் தொ.பரமசிவம்

திரு. தியடோர் பாஸ்கரன்

திருமதி சிவசங்கரி

பேராசிரியர் கா. செல்லப்பன்

முனைவர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன்

திரு.இரா.பூபாலன்

முனைவர் ப.மருதநாயகம்

முனைவர் இரா.கலைக்கோவன்

திரு. பூமணி

முனைவர் கா மீனாட்சி சுந்தரனார்

திரு கி. ராஜ நாராயணன்